• KVINNEÅR: I 2013 skal hundreårsjubileet for kvinners stemmerett markeres på mange vis. I filmmiljøet på Sørlandet blir det flere filmer av og om kvinner, mye takket være Grete Salomonsen Hynnekleiv, Penelope film (f.v.), Kirsten Bonnén Rask, Sørnorsk filmsenter, og Irene Torp Halvorsen, Cinemateket. FOTO: Kjetil Samuelsen

- Det er veldig mange sterke kvinner på Sørlandet

I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, og 200 år siden Camilla Collett ble født. Det skal markeres i filmmiljøet på Sørlandet.