Tok utfordring på strak arm

Sindige sørlendinger er i TSR-stemning.