• BLE ALDRI REALISERT: Kunstnerne Beret Aksnes og Vegar Moen hadde laget kunst av Christian IVs byplan over den indiske byen Tranquebar som skulle felles ned i betonggulvet foran og bak Kildens glassveggen. Men gulvet sprakk og ble erstattet av skiferheller. I tillegg ble verket "Coronium" dyrere enn planlagt, og det ble ikke penger igjen til gulvkunst. FOTO: ILL. AKSNES OG MOEN

Kunst – en hyppig kilde til konflikt

Kraftige krangler om kunst i det offentlige rom er snarere regelen enn unntaket når nye verk skal utplasseres. I Kilden ble striden bilagt, men kunstplanen amputert.