Sterkt, vakkert og velskrevet

Oppvekst, sjømannsliv, traurig bygdeliv og trange kår i Norge på 1950-tallet, det er noe av hva det handler om i denne sterke, vakre og velskrevne romanen.