Den undervurderte hevnen

Befriende ukorrekt om kvinner som tar hevn der det behøves.