- En kilde til rike opplevelser

Ordfører Arvid Grundekjøn sa i sin tale at Kilden vil bli en kilde til rike opplevelser for generasjoner fremover.