• HVEM TØR LEDE? Et fremtidig fullsatt Kilden krever god samhandling og motiverte mennesker, skriver artikkelforfatteren, som etterlyser tydeligere lederskap i landsdelen.

Kildentallene ser bedre ut

Kildens halvårsregnskap viser bedre tall enn økonomirapporten fra juni. Nå er man 1,3 millioner kroner foran budsjett i stedet for 900.000 kroner bak.