• Stein Winge berømmer kona Kari Onstads arbeidskapasitet. Her legger de siste hånd på verket før premieren fredag. FOTO: Jacob Buchard

Hørte Bjørneboe - setter opp Sokrates

Stein Winge og Kari Onstad hørte Bjørneboe holde sin forsvarstale i 1967. Den er noe av inspirasjonen når ekteparet nå setter opp «Sokrates’ forsvarstale» i Kilden.