Baseballbok som treffer bredt

Denne boken handler på mange måter om å vende tilbake til noe basisk.