Lovande debutant om familierelasjonar

Sorgreaksjonane til dei tre kvinnene er ulik, løgn og forteiingar ulmar under overflata som blindgjengarar.