Svært godt tema, men halvveis løst av Dominique Moïsi