• TILBAKE: Torstein Sødal vil være med å skape liv på Kjevik, som han mener er i ferd med å bli en bakgårdsflyplass. I fjor kom 1.200 mennesker på konserten han holdt i skolehangaren på Kjevik. FOTO: Arkivfoto KRISTIN ELLEFSEN FOTO: Kristin Ellefsen

Sødal på Kjevik igjen