• KUNSTHALLEN ÅPNER: Jan Freuchen har satt sammen den aller første utstillingen i den ombygde kunstforeningen som nå er blitt Kristiansand Kunsthall. Omgitt av Olaf Isaachsens og Kjell Mardon Gunvaldsens malerier står en naken mann signert Tori Wrånes og Ann Cathrin November Høibo, og den skal dekkes av et teppe vevet av Else Marie Jakobsens tekstilskisser. Lydinstallasjonen til Dirkjan van der Linde gjengir duer som letter, og synes av naturlige årsaker ikke på bildet. FOTO: Tore-Andr Baardsen

Kristiansand settes på kunstkartet

Når Kristiansand Kunsthall åpner dørene lørdag, er det med malerier av Olaf Isaachsen og en lokal forankring som bør bringe folkevalgte politikere til gledestårer.