• FOTO: Illustrasjon Arkion

Bok om de første egder

Sørlendingene pleiet kontakt med romerske keisere og laget pottemakeri etter romersk modell.