• Veteranmonumentet foreslås plassert tett opp mot Østre Strandgate midt i et blomsterbed, og det liker parksjefen dårlig. Festningen ses til venstre. FOTO: einar

Kommunen uenig med seg selv

De kommunale sjefene strides om plassering av et veteranmonument i Kristiansand. Nå ber de bystyret avgjøre.