Kilden med «erstat­nings­produk­sjon» idet streiken trappes opp