• Margrete Loland, Anne Wirsching og Tone Syvertsen har alle opplevd det som vanskelig å være biblioteksjef i Søgne. FOTO: Kjartan Bjelland

Fem biblioteksjefer på fire år

Søgne har stor gjennomtrekk av biblioteksjefer. Ifølge tre av dem skyldes dette dårlig ledelse og ukultur i kommuneadministrasjonen.