Når Rune Andersen har premiere, ryker selv regjeringer