Quart-salget doblet

Drøyt 8000 billetter er solgt foran Quartfestivalen i juli. Dermed er nesten en tredjedel av billettene festivalen budsjetterer med solgt.