• COHEN I KILDEN: Nicolay Lange–Nielsen (sittende) portretter Leonard Cohen i Multisalen. Til høyre: Leder for kulturdriftsavdelingen ved Kilden, Gunnar Grimstad. FOTO: Kjartan Bjelland

Cohen–forestillinger går som planlagt

Nicolay Lange–Nielsen og Håvard Rem tror på en snarlig løsning på pengekonflikten.