Jorunn Monrad har flyttet fem ganger siden hun kom tilbake til Norge i 2010. Her er hun på hjemmekontoret i Holbergs gate. Jorunn Monrad har flyttet fem ganger siden hun kom tilbake til Norge i 2010. Her er hun på hjemmekontoret i Holbergs gate. Foto: Kristin Ellefsen

Byantikvaren som liker konflikter