Med Gud i ryggen: – Fins det en egen kristen strategi?