Topper kulturlista med 17 millioner i inntekt

foto