George Michael krasjet bilen

Sangeren George Michael opplevde for få dager siden sitt livs mareritt.