I overkant fargerikt

Spennende og velskrevet, men mer underholdende enn dyptpløyende om en menneskeskjebne i fritt fall.