• LIVSPROSJEKT: Tematikken i Emanuel Vigelands mektige livsprosjekt, oppføringen av Tomba Emanuelle i 1926, er livets syklus, fra unnfangelse til død. Motivene konsentrerer seg om livets gåter, om erotikk og kjærlighet, mann og kvinne. Men også forholdet mellom mor og barn, og far og barn, er viet stor plass. FOTO: Fra boken

Spennende og sympatisk om "den andre Vigeland"

Med denne boka viser Tone Klev Furnes at Emanuel Vigeland i sin kunst var minst like stor som sin mer kjente storebror Gustav.