Nazi-Tysklands norske allierte

Selv om hovedlinjene i denne boken er godt kjente fra før, er den nedslående lesning.