• En flik av dress-stoff fra Sjølingstad Uldvarefabrik rekonstruert av Schmidt, HAiK w/ og ansatte ved veveriet i Mandal, i tillegg til flere foto fra serien Til De Forente Ullvarefabriker av Franz Schmidt og Fin Serck-Hanssen

Kunsthåndverk som historie og som protest

Aktiv materie på Bomuldsfabriken Kunsthall er et samarbeid mellom Marianne Heier og Franz Schmidt. Utstillingen belyser tekstilindustri fra ulike innfallsvinkler som politikk, historisk dokumentasjon, litteratur og estetikk.