• I høst skrev Fædrelandsvennen om det høyre sykefraværet ved Kilden. Det ble spesielt satt inn tiltak i KSO, og hele huset fikk tilbud om morgentrim en gang i uka. FOTO: Kristin Ellefsen

Høyt sykefravær på Kilden tross omfattende arbeid

Sykefraværet fortsetter å øke på Kilden. Mest dramatisk er det i produksjonsavdelingen.