• Asgeir Hartveit (t.v.) og Kjetil Nordhus (t.h.) presenterer Amir Shafei Fard som mannen som skal drive bar- og restaurantdelen av Teateret. Det skal Christian Pilgaard også, men han var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: Kjartan Bjelland

De skal drive Teateret i Kristiansand

Driverne av Klubben Selskap & Catering går inn i Teateret. Dermed er det klart for åpning i august-september.