• Helt bakerst fra venstre: Per Christian Moi Foss-Johnsen, Tommy Olsen Saur Bak fra venstre: Inger Marie Kristiansen, Helene Storsæter, Bjørg Aslaug Inntjore, Helene Steffensen Storenes, Maren Ødegard, Aina Pedersen, Siren Kaupang, Magnus Øiestad, Øivind Hoff Hansen, Erik Sander Nordal Thunem Foran fra venstre: Victor Matheussen Rosenvold, Knut Alexander Ugland, Jarle Smeland Litlekalsøy, Jacob Svennevig Thuv, Magnus Lonebu, Joel August Tobiassen, Henning Astrup. FOTO: Tina Halvorsrød

Ivrige filmskapere

Elevene i 7.trinn på Landvik skole i Grimstad har et sterkt konkurranseinstinkt. Nå deltar de i filmkonkurranse med 15 bidrag.