KRISTIANSAND: Kristiansand fortsetter sin satsing innen kultursektoren, både når det gjelder penger til drift av kulturinstitusjoner og investeringer i nye bygg.

Det går fram av forslaget til handlingsprogram 2012 – 2015 som blir lagt fram for bystyret i kveld.

Opera og teater

Kommunen har inngått en avtale med staten om drift av Kilden. Den innebærer at de deler på utgiftene. Neste år betyr det denne kommunale støtten til kulturinstitusjoner:

Kristiansand Symfoniorkester: 13,1 mill

Agder Teater: 6,7 mill

Opera Sør: 1,6 mill

I tillegg til dette foreslår rådmannen å gi 6,85 millioner til annen kulturvirksomhet i Kilden. Målet er at Kilden skal være attraktiv både for internasjonale artister og det regionale kulturlivet.

Investerer mye

To av kommunens store kultursatsinger har vært Kilden og Idda. Kilden åpner i januar, mens Idda åpnet i september.

Men investeringen fortsetter, og planen er å investere for 461 millioner i perioden 2012 – 2015 i prosjekt som allerede er vedtatt:

Aquarama: åpner i mars 2013

Bydelssal Roligheden : første byggetrinn 2012, ferdig 2016

Hellemyrhallen: åpner 2014

Miniatyrskytebane i Hellemyrhallen: åpner 2014

Christiansholm festning – universell utforming: ferdig 2015

Miniatyrskytebane Sukkevann: ferdig 2013

Skytebane Farvannet: ferdig 2014