Norway Rock innfører betalingsstopp

Varslet avvikling ved publikumssvikt. Nå har festivalen stoppet alle utbetalinger til partnere.