• FIKK PENGER: Erik Pirolt har fått 30.000 kroner av Cultiva Ekspress Kunst til filmen/installasjonen “Behind Nature”. FOTO: Kjartan Bjelland

Rekordstort antall søknader til Cultiva Ekspress

36 søknader på til sammen 763.000 kroner var kommet inn til Cultiva Ekspress Kunst innen søknadsfristens utløp 1.oktober. 23 søknader har fått innvilget støtte.