Tilbake til kasjotten, Paris

Det tok ikke lang tid før Paris Hilton måtte returnere til fengselet.