KRISTIANSAND: Det er én av flere interessante konklusjoner i rapporten som nå er fremlagt av revisor Åge Danielsen og hans arbeidsutvalg. I to måneder har utvalget — på oppdrag fra rådmannen - analysert situasjonen i Quartfestivalen. - Vi anbefaler at Kristiansand kommune bevilger et ansvarlig lån som dekker underbalansen fram til årets festival er avviklet, heter det i rapporten fra Åge Danielsen. I strid med loven

Arbeidsutvalget mener lånet må være på mellom 500.000 og 1 million kroner. I tillegg oppfordrer utvalget at kommunen spytter inn 200.000 kroner som sikrer at Quarts grunnkapital bringes opp på det nivå stiftelsesloven har satt for næringsdrivende stiftelser. Quartfestivalen driver per dato i strid med stiftelseslovens regler om forsvarlig egenkapital.- Vi ser ingen andre kapitalkilder å dekke dette inn fra enn Kristiansand kommune, konkluderer Åge Danielsen. Arbeidsgruppa mener det var uheldig at kommunen allerede i 1994 trakk seg ut av festivalen. Blandingen av næringsinteresser og ideelt arbeid fra frivillige har vist seg ikke å være forenelig. - Ingen av de vi har snakket med, anbefaler at festivalen selges inn til private investorer, sier Danielsen. Nå oppfordrer arbeidsutvalget politikerne til nok en gang å ta ansvar for å sikre at festivalen overlever. - Festivalens betydning for ungdom i Kristiansand er uvurderlig, og for Kristiansand som by er Quart blitt en merkevare som i seg selv er grunn nok for kommunen til å engasjere seg ytterligere, konkluderer Danielsen i rapporten. Politisk omkamp

Han vet at han med disse ordene kaster mengder med bensin på et politisk bål som allerede i fjor høst gjorde bystyresalen svært het. Den gang bevilget bystyret hele 4,2 millioner kroner for å redde Quart fra skifteretten. Nå viser tallenes klare tale at beløpet ikke var stort nok. Quartfestivalen sliter fortsatt som en skøyteløper i en rismark. Den økonomiske situasjonen for festivalen er som følger ved inngangen til 2005:«Den regnskapsmessige egenkapitalen er tapt, og man har en negativ egenkapital i størrelsesorden 3 millioner kroner.»Dette til tross for at kommunen altså har gitt 4,2 millioner kroner, og Cultiva har bevilget et lån på 2,5 millioner kroner som både er rente- og avdragsfritt i to år. Arbeidsgruppen anbefaler at styret i Quartfestivalen tar kontakt med Cultiva med sikte på å få omgjort dette lånet til et ansvarlig lån. Et ansvarlig lån står tilbake for alle andre kreditorer ved et eventuelt opphør av virksomheten.Når det gjelder Quarts organisering for fremtiden, anbefales det at festivalen fortsatt forblir en stiftelse, i form av en såkalt næringsdrivende stiftelse, med styret som øverste organ. Arbeidsgruppen mener at verken et AS eller en Forening er egnet styreform for festivalen.Når det gjelder sammensetningen av styret, anbefales det store endringer - dog ikke før høsten 2005, etter at årets festival er gjennomført.- Vi oppfordrer det sittende styret til å sitte fram til årets festival er vel i havn, sier Åge Danielsen. Men: Når nytt styre velges, ønsker utvalget at det skal bestå av hele syv medlemmer som er satt sammen på følgende måte:Én representant fra de ansatte i festivalenÉn representant fra de frivillige/gruppelederneÉn representant fra kommunenÉn representant fra Norsk RockforbundTre representanter som alle har økonomisk og juridisk kompetanse fra styre- og organisasjonsarbeid. Styrets leder bør velges blant disse tre.Forslagene fra arbeidsutvalget er å regne som akutte tiltak for å sikre at festivalen overlever og har trygghet de nærmeste par årene. Når det gjelder fremtiden, foreslår arbeidsutvalget at det etableres en arbeidsgruppe som sammen med styret jobber målrettet med å etablere festivalen som nasjonal knutepunktinstitusjon. Hvis dette lykkes, vil Quart havne i statsbudsjettet hvert eneste år - og på den måten være sikret i uoverskuelig fremtid.Forslagene fra arbeidsutvalget vil etter å ha vært innom rådmann Tor Sommerseths kontor, bli fremmet for bystyret som sak i februar.