• Madelen Bauer Lauvland og Rebekka Pleym i aksjon under et av filmverkstedene under fjorårets Barnefilmfestival. FOTO: Kristin Ellefsen

Filmverkstedstøtte til Barnefilmfestivalen

Nordisk Kulturfond gav Barnefilmfestivalen i Kristiansand 100.000 kroner i støtte til filmverksteder.