• Kristiansand Kunsthalls styreleder Per Kvist og daglig leder Cecilie Nissen ser mørkt på de økonomiske utsiktene for 2014. FOTO: Kjartan Bjelland

Lavest støttede kunsthall

Kristiansand Kunsthall har minst driftsmidler av alle landets kunsthaller, og er den eneste kunsthallen uten fylkeskommunal driftsstøtte.