Betinget optimisme i kulturlivet etter valget

Vi har spurt et knippe lokale kulturledere hva de tror regjeringsskiftet kommer til å bety for dem.