• Kulturdirektør Stein Tore Sorthe (øverst t.v.) forklarer hvorfor han mener det er best å avlyse flytteplanene. Videre mot klokka: Åse Marie Bue, Solveig Nordkvist, John Olsen (museumsdirektør), Thor Jørgen Tjørhom (styreleder), Gro Eikeland (adm.sjef), Toril Runden, Tobias Oftedal, Harald Sødal, Judith Seland Nilsen, Per Grimsgaard og Aslak Wegge. FOTO: Kjartan Bjelland

- Jeg hoppet i stolen

Et overrasket styre i Vest-Agder-museet behandlet den kommunale kuvendingen om flytting av museum. Flere etterlyste gode grunner til å snu.