• Energiverket er ett av treffpunktene i prosjektarbeidet med "Maskefall". Her er prosjektleder Kristian Landmark (t.h.) sammen med Hilde Regevik (f.v.) fra Mental Helse, Leif-Roar Kalleberg fra Energiverket, Borghild Spiten Mathisen fra LPP og Anna Kalczuk fra Fritidsetaten Øst. FOTO: Kjetil Samuelsen

- Dette tar teateret tilbake til røttene

"Maskefall" er et samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle kunstnere og personer med problematisk bakgrunn knyttet til rus og psykisk helse. Forestillingen har fått drøyt 500.000 kroner i støtte fra Extrastiftelsen.