• Talkshowet «Studio 5», her ved de to programlederne Karita Bekkemellem og Mina Hadjian, inviterer til debatt på FEM fire kvelder i uken fra 25. februar.

Satser stort på daglig talkshow

Kvinnekanalen FEM kan sees av stadig flere hus-stander, og fra uke 9 smeller kanalen til med utvidet sendetid, flere filmer og mange premierer.