Hallo i uken-trio gir seg, hallo!

Det er alarm! Else Michelet, Are Kalvø og Espen Beranek Holm gir seg med Hallo i uken.