Dropper Ledger-saken

Mary-Kate Olsen slipper å forklare seg.