Kan bli Quart i USA

Quart-sjef Arild Buli har fått forespørsel fra amerikansk musikkbransje om å arrangere Quartfestival i USA.