Har det feteste pengegliset

Kjærlighetssøkende Calle Breen er den rikeste bonden i årets partnerjakt. Se hvor rike bøndene og frierne er.