• Disse barna har bidratt til å gjøre 2009 til et strålende år for norsk barnefilm.

Rekordår for barnefilm

2009 er tidenes beste år for norsk barnefilm.