Murphys mann: – Min verden er knust

Manusforfatteren Simon Monjack er blitt enkemann og snakker nå om sjokket og tapet etter at Brittany Murphy gikk bort.