• Fram mot neste sommer skal betongrørene fra 1934 rehabiliteres slik at de kan inngå i Kunstsilo. Direktør Reidar Fuglestad tror på åpning i februar 2022. FOTO: Jacob Buchard

Arbei­dene på Kunst­silo har begynt

Entreprenørfirmaet Kruse Smith har startet arbeidet på Kunstsilo. Det kommende året skal lagerbygget rives og betongstrukturene rehabiliteres.