• Steffen Mulder (t.v.) har foreslått å bygge Jesus-statue på toppen av byggmester Solness’ (Lars Emil Nielsens) tårn. Kristiane Sand (Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen) er overveldet. FOTO: Kjartan Bjelland

Tar Kunstsilo-krangelen med i Ibsen-stykke

Einar Øgrey Brandsdal parodieres i Knut Nærums «Ibsens samlede verker på 78 minutter». Stykket har premiere i Kilden fredag.